Home > 다문화공생 지역 사회 가나가와 만들기 > 유학생·전 유학생에게의 지원

유학생·전 유학생에게의 지원

선배로부터의 어드바이스

선배 유학 ⽣·전 유학 ⽣에서 현역 유학 ⽣에 ⽇ 본 어학 시, ⼤학 진학의 수험 공부,
취업활동이나 ⽣ 활상의 다양한 문제에 대해서 ⾃⾝의 경험을 토대로 어드바이스를 해 주셨습니다.
어드바이스는 ⺟어에 의한 것으로, 와 ⽇ 사이도 없는 ⽇ 본 말을 공부중의 유학 ⽣라도 이해할 수 있습니다.
동 내용의 서머리를 앞 ⽣ 등에도 이해해 주시도록 ⽇ 본 말에 번역했습니다.
PDF에서 다운로드하고 활 ⽤ 주세요.

9⼈의 어드바이스의 전 ⽂를 다운로드한다
 • 남짓 거문고 씨

  중국 유학생 们:
  주인 호!
  유학 생활 开심 吗? 주인 对毕业 키사키쇼가쿠아르슈 业 야 许회 유 불안, 你们 본국적 앞 辈们야증극복 료
  각 种 각 样 마트콘 难, 毕业 지 황후 现 재 재일 본공작.这 단 视频 마을 적중국 앞 辈용 중국어 파 자기 유학생 时대적 经验, 이 및 여하 让 주인적 유학 생활 过득경충实 히사게데료*코마트다테 议.视频 *탄, 请 일정 돌봐 한 번 내림.세이* 您적 붕우 분 향.

 • 우 가 씨

  중국 유학생 们:
  주인 호!
  유학 생활 开심 吗? 주인 对毕业 키사키쇼가쿠아르슈 业 야 许회 유 불안, 你们 본국적 앞 辈们야증극복 료
  각 种 각 样 마트콘 难, 毕业 지 황후 现 재 재일 본공작.这 단 视频 마을 적중국 앞 辈용 중국어 파 자기 유학생 时대적 经验, 이 및 여하 让 주인적 유학 생활 过득경충实 히사게데료*코마트다테 议.视频 *탄, 请 일정 돌봐 한 번 내림.세이* 您적 붕우 분 향.

 • 진 신 씨

  중국 유학생 们:
  주인 호!
  유학 생활 开심 吗? 주인 对毕业 키사키쇼가쿠아르슈 业 야 许회 유 불안, 你们 본국적 앞 辈们야증극복 료
  각 种 각 样 마트콘 难, 毕业 지 황후 现 재 재일 본공작.这 단 视频 마을 적중국 앞 辈용 중국어 파 자기 유학생 时대적 经验, 이 및 여하 让 주인적 유학 생활 过득경충实 히사게데료*코마트다테 议.视频 *탄, 请 일정 돌봐 한 번 내림.세이* 您적 붕우 분 향.

 • 틴 탄 티엔 씨

  Chào các bạn du học sinh Việt nam,
  Các bạn đang có cuộc sống du học sinh vui vẻ hay không? Tôi nghĩ các bạn băn khoăn bất an không biết nên học lên bậc tiếp theo hay đi làm sau khi tốt nghiệp.Các anh chị đi trước cùng quốc tịch với các bạn cũng đã vượt qua những khó khăn, tốt nghiệp và hiện đang làm việc tại Nhật bản.Trong đoạn video này các anh chị cũng là du hoc sinh người Việt nam kể lại cho các bạn nghe bằng tiếng Việt về kinh nghiệm của chính bản thân trong thời gian là du học sinh, cho các bạn những lời khuyên cần thiết, giúp các bạn có cuộc sống du học sinh tốt đẹp hơn.Tuy đoạn video ngắn, mong các bạn hãy xem để tham khảo. Hãy chia sẻ với bạn bè.

 • 팜 티 쿠은 씨

  Chào các bạn du học sinh Việt nam,
  Các bạn đang có cuộc sống du học sinh vui vẻ hay không? Tôi nghĩ các bạn băn khoăn bất an không biết nên học lên bậc tiếp theo hay đi làm sau khi tốt nghiệp.Các anh chị đi trước cùng quốc tịch với các bạn cũng đã vượt qua những khó khăn, tốt nghiệp và hiện đang làm việc tại Nhật bản.Trong đoạn video này các anh chị cũng là du hoc sinh người Việt nam kể lại cho các bạn nghe bằng tiếng Việt về kinh nghiệm của chính bản thân trong thời gian là du học sinh, cho các bạn những lời khuyên cần thiết, giúp các bạn có cuộc sống du học sinh tốt đẹp hơn.Tuy đoạn video ngắn, mong các bạn hãy xem để tham khảo. Hãy chia sẻ với bạn bè.

 • 드안·티·핀 씨

  Chào các bạn du học sinh Việt nam,
  Các bạn đang có cuộc sống du học sinh vui vẻ hay không? Tôi nghĩ các bạn băn khoăn bất an không biết nên học lên bậc tiếp theo hay đi làm sau khi tốt nghiệp.Các anh chị đi trước cùng quốc tịch với các bạn cũng đã vượt qua những khó khăn, tốt nghiệp và hiện đang làm việc tại Nhật bản.Trong đoạn video này các anh chị cũng là du hoc sinh người Việt nam kể lại cho các bạn nghe bằng tiếng Việt về kinh nghiệm của chính bản thân trong thời gian là du học sinh, cho các bạn những lời khuyên cần thiết, giúp các bạn có cuộc sống du học sinh tốt đẹp hơn.Tuy đoạn video ngắn, mong các bạn hãy xem để tham khảo. Hãy chia sẻ với bạn bè.

 • 비마르·기미레 씨

  नेपाली बिधार्थीहरु, नमस्ते
  जापानको बिधार्थी जीवन कस्तो चल्दैछ? तपाईहरु पढाइसकेपछी कलेज जाने वा जागीर खाने बारे के कसरी गर्ने भनेर सोचमा हुनुहुन्छ होला। यो भिडियोमा नेपालको पहिलेका बिधार्थीहरुले आफ्नो पढाइ र काम खोज्दाको अनुभव सुनाउनु भएकोछ। यसले तपाईहरुलाइ पनि जापानमा पढ्न र पढाइ सकेर जागीर खान केहि सुझावहरु मिल्न सक्छ।छोटो भिडियो छ अवश्य हेर्नुहोला र साथीहरुलाई पनि शेयर गरेर हेर्न प्रेरित गर्नुहोला।

 • 라젠드라 포 델 씨

  नेपाली बिधार्थीहरु, नमस्ते
  जापानको बिधार्थी जीवन कस्तो चल्दैछ? तपाईहरु पढाइसकेपछी कलेज जाने वा जागीर खाने बारे के कसरी गर्ने भनेर सोचमा हुनुहुन्छ होला। यो भिडियोमा नेपालको पहिलेका बिधार्थीहरुले आफ्नो पढाइ र काम खोज्दाको अनुभव सुनाउनु भएकोछ। यसले तपाईहरुलाइ पनि जापानमा पढ्न र पढाइ सकेर जागीर खान केहि सुझावहरु मिल्न सक्छ।छोटो भिडियो छ अवश्य हेर्नुहोला र साथीहरुलाई पनि शेयर गरेर हेर्न प्रेरित गर्नुहोला।

 • 프라카스·타파 씨

  नेपाली बिधार्थीहरु, नमस्ते
  जापानको बिधार्थी जीवन कस्तो चल्दैछ? तपाईहरु पढाइसकेपछी कलेज जाने वा जागीर खाने बारे के कसरी गर्ने भनेर सोचमा हुनुहुन्छ होला। यो भिडियोमा नेपालको पहिलेका बिधार्थीहरुले आफ्नो पढाइ र काम खोज्दाको अनुभव सुनाउनु भएकोछ। यसले तपाईहरुलाइ पनि जापानमा पढ्न र पढाइ सकेर जागीर खान केहि सुझावहरु मिल्न सक्छ।छोटो भिडियो छ अवश्य हेर्नुहोला र साथीहरुलाई पनि शेयर गरेर हेर्न प्रेरित गर्नुहोला।

PAGETOP
Copyright © Kanagawa International Foundation. All rights reserved.