Home > 알림(다언어 지원 센터)
2020/05/01 다언어 지원 센터 2020년 5월 4일(월), 5일(화), 6일(수)도 쉬운 일본어로 문의를 접수합니다
2020/04/09 다언어 지원 센터 “다언어 지원 센터 가나가와”로부터의 부탁
2019/05/28 다언어 지원 센터 2019년 6월 3일(월)부터 11 언어로 대응합니다
2019/04/26 다언어 지원 센터 골든 위크 휴가의 알림
2018/02/16 다언어 지원 센터 “베트남어 의료 통역 강좌”의 참가자를 모집합니다!
Tuyễn mộ người tham gia “Lớp đào tạo thông dịch y khoa tiếng Việt”
2017/12/01 다언어 지원 센터 다언어 지원 센터(다언어 내비)의 연말연시의 영업 시간에 대해서
2017/04/03 다언어 지원 센터 다언어 내비에 스페인어가 더해졌습니다(언어와 요일을 확인해 주세요)
2016/12/07 다언어 지원 센터 (다언어 내비) 연말연시의 대응 시간에 대해서
2016/10/14 다언어 지원 센터 FAX가 이용할 수 없습니다(10월 15일 14:00 – 10월 17일 9:00)
2016/10/11 다언어 지원 센터 다언어 지원 센터의 전화가 복구했습니다
2016/10/11 다언어 지원 센터 다언어 지원 센터의 전화가 사용할 수 없습니다
2016/08/23 다언어 지원 센터 하늘 灾时타 NTT 류겐 电话(171) 时적 사용 방법(NTT 재해용 전언 다이얼(171)의 사용법을 가르칩니다)
2016/08/18 다언어 지원 센터 How to use NTT Disaster Emergency Message Dial(171)(NTT 재해용 전언 다이얼(171)의 사용법을 가르칩니다)
2016/08/18 다언어 지원 센터 Magtuturo ukol sa pagamit ng NTT Dissaster Message Dial(171) (NTT 재해용 전언 다이얼(171)의 사용법을 가르칩니다)
2016/08/18 다언어 지원 센터 Hướng dẫn sử dụng dịch vụ điện thoại nhắn tin số 171 của NTT khi thiên tai xảy ra(NTT 재해용 전언 다이얼(171)의 사용법을 가르칩니다)
2016/06/20 다언어 지원 센터 “다언어 지원 센터 가나가와”를 그랜드 오픈했습니다!
2016/06/18 다언어 지원 센터 2016년도(공익재단법인) 가나가와 국제 교류 재단 “다언어 내비 가나가와” 코디네이터를 모집합니다(마감 7/19)
2016/06/01 다언어 지원 센터 2016년도 다언어 지원 센터 가나가와 베트남 말 스태프를 모집합니다(마감 6/24)
2016/04/20 다언어 지원 센터 “다언어 지원 센터 가나가와” 프리 오픈!(4/20~)
PAGETOP
Copyright © Kanagawa International Foundation. All rights reserved.