Home > 알림 > 골든 위크 휴가의 알림

골든 위크 휴가의 알림

2019년 4월 27일~5월 6일까지 다언어 내비는 휴가입니다. 가나가와 국제 교류 재단도 쉽니다.

【Notice for Golden Week】
From 27th of April to 6th of May, service for Tagengo Navi will be closed.
The office of Kanagawa International Foundation also will be closed.

【Thông báo nghỉ làm việc trong dịp nghỉ tuần lễ vàng】
Từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 năm 2019 Trung hỗ trợ đa ngôn ngữ nghỉ làm việc.
Trong thời gian tuần lễ vàng này Quỹ gaio lưu quốc tế Kanagawa cũng nghỉ làm việc.

【Anunsyo! Ang Tagengo Navi Kanagawa ay sarado sa Golden week】
Simula Abril 27 ~ Mayo 6, 2019 ang Tanggengo Navi ay sarado Ang opisina ng Kanagawa International Foundation ay sarado din ng mga panahong ito.
Humihingi kami ng paumanhin at pag-unawa. Maraming Salamat po.

【황금 주 휴식 통지】
2019년 4월 27일~5월 6일 为 시타 种语 언 导향복务 휴식
连 휴가 중국 际 교류 财团야동时 휴식

【Aviso de feriados(Semana Dorada)】
Desde 27 de abril hasta 6 de mayo de 2019, los servicios de Tagengo Navi estarrán cerrados.
La oficina de KIF(Fundación Internacional de Kanagawa) También estará cerrada en el mismo periodo.
그 외의 추천 정보 news
2020/04/01 인재육성 대학으로부터의 시찰이나 강사 파견을 모집합니다.
2020/03/30 국제·NGO 가나가와 민간 협력 기금 조성금 신청의 안내(2020년도 개정판)를 업했습니다.
2020/03/17 다문화 공생 2020년도의 외국인 주민 육아 지원 모델 사업 모집중(대상:가나가와현내 마감:2020년 4월 24일(금))
2020/03/05 인재육성 카나가와현내의 고등학교 등의 국제 교육을 서포트합니다. ~기획 상담·강사 파견의 실시 교를 모집~
2020/02/27 공통 정보 도미타 아이 클리닉 님으로부터 기부를 받았습니다.지원 감사합니다.
2020/01/28 인재육성 인터내셔널·카페(제4회) 2/15(토) 개최의 알림
2020/01/17 학술 문화 교류 21세기 가나가와 원탁 회의 총괄 심포지엄 “글로벌 사회"시 ⺠성"를 기르는~가나가와이고 함께 ⽣ 와 가기 위해서~”를 개최합니다(참가자 모집)!!
2019/12/19 학술 문화 교류 카페·인테그라르 ①② “하프 언설은 어떻게 태어났는가” 참가자 모집!
2019/11/27 인재육성 인터내셔널·카페(제3회) 12/15 개최의 알림
2019/11/22 학술 문화 교류 21세기 가나가와 원탁 회의 미니 심포지엄 ② “다문화 공생을 위한 교육과는~젊은 세대와 함께 생각하는~”를 개최합니다(참가자 모집)!!
2019/11/11 다문화 공생 “다언어 스태프를 위한 일본어 강좌”를 개최합니다
2019/10/29 다문화 공생 “국제 교실 재적 학생의 진로에 관계되는 앙케이트 조사” 결과 보고서(2019년 3월 졸업생 대상)를 공개했습니다
2019/09/24 다문화 공생 재해시 외국인 지원 연수 2019 “오사카 북부 지진으로부터 배우는 재해시의 외국인 지원과는”
2019/09/20 학술 문화 교류 21세기 가나가와 원탁 회의 미니 심포지엄 ① “외국인 주민이 안는 과제와 사회 참가를 생각한다”를 개최합니다(참가자 모집)!!
2019/08/23 공통 정보 2018년도의 연차 보고서를 발행했습니다.당 재단의 활동 전반을 이해 받을 수 있습니다.꼭 봐 주세요.
2019/08/09 다문화 공생 외국인 주민 육아 지원 사업 |지원자용 포럼 알림 < 캔슬 대기를 마감했습니다 >
2019/07/17 인재육성 인터내셔널·카페(제2회) 7/21 회장의 변경에 대해서
2019/06/24 공통 정보 당 재단 웹 사이트에 광고를 게재하지 않겠습니까?
2019/06/03 학술 문화 교류 포럼 “마르파 실천 보고 포럼 2019·오다와라시 문화 세미나 특별편”을 오다와라 시민회관 소홀에서 개최합니다!(2019년 7월 20일)
2019/05/28 다언어 지원 센터 2019년 6월 3일(월)부터 11 언어로 대응합니다
PAGETOP
Copyright © Kanagawa International Foundation. All rights reserved.