Home > 알림 > “베트남어 의료 통역 강좌”의 참가자를 모집합니다!
Tuyễn mộ người tham gia “Lớp đào tạo thông dịch y khoa tiếng Việt”

“베트남어 의료 통역 강좌”의 참가자를 모집합니다!
Tuyễn mộ người tham gia “Lớp đào tạo thông dịch y khoa tiếng Việt”

다언어 지원 센터 가나가와로는, 베트남어의 의료 통역 강좌의 참가자를 모집하고 있습니다.참가비는 무료입니다.의료 통역의 공부를 해 보고 싶은 쪽은, 꼭 참가해 주세요.
자신의 가족이나 친구와 함께 병원에 갈 때의 통역의 연습에도 도움이 됩니다.
통역 실기 연습은, 임산부 건강 진단이나 예방 접종 등을 테마로 합니다.
반드시 2일과도 참가해 주세요.

< 내용 >

●제1회 2018년 3월 14일(수) 가나가와 현민 센터내 회의실

10:30~13:00
 통역 기술 강의, 통역 실기 연습(롤 플레이)
 강사:이와모토 요코(MIC 가나가와 의료 통역)
14:00~14:30
 통역 실기 자주 연습
14:30~16:00
 의료 통역 마음가짐, 의료 기초지식 강사:사와다 다카시(항구도시 진료소 소장)

●제2회 2018년 3월 21일(수·축) 가나가와 현민 센터 15층 공용 연수실

10:00~12:00
 일본의 의료 제도 개요, 대인 원조 강사:쓰루타 미쓰코(가마쿠라 리하비리테
숀 성 텔레 차아 병원 소셜 워커)
13:00~15:00
 통역 실기 연습(롤 플레이)
 강사:이와모토 요코(MIC 가나가와 의료 통역)

< 응모 방법 >

전자 메일 또는 팩스로, 이름, 전화 번호를 쓰고, MIC 가나가와 사무국에 신청해 주세요.건명은 “베트남어 의료 통역 강좌”로 해 주세요.

< 신청 마감 >

2018년 3월 7일(수)

< 신청·문의처 >

MIC 가나가와 사무국
 전화:045-314-3368
 팩스:045-342-7918
 메일:mickanagawa★network.email.ne.jp
(메일을 보낼 때는 ★를 @로 바꾸어 주세요)Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Kanagawa đang Tuyễn mộ người tham dự về Lớp đào tạo thông dịch y khoa tiếng Việt. Phí tham dự miễn phí. Nếu vị nào có quan tâm muốn học lớp thông dịch y khoa. Xin mời đến tham dự.
Sẽ có hữu ích cho việc luyện tập thông dịch khi đến bệnh viện cùng với gia đình hoặc bạn bè của mình.
Bài tập thực hành thông dịch gồm các chủ đề như khám sức khoẻ phụ nữ mang thai và phòng ngừa tiêm chủng.
Yêu cầu phải tham dự cả hai ngày(Hai lần).

< Nội dung >

●Lần thứ nhất(Thứ tư) ngày 14 tháng 3 năm 2018
Tại Kanagawa kenmin senta Phòng hợp chưa q/định

10:30 đến 13:00 Lớp học kỷ thuật thông dịch, diễn giải thực hành thông dịch(đóng kịch)
Giáo viên: Iwamoto yoko(Thông dịch y khoa MIC Kanagawa)
14:00 đến 14:30 Tự mình thực hành kỷ năng thông dịch
14:30 đến 16:00 Thông hiểu về thông dịch y khoa, Kiến thức cản bản về y khoa.
Giảng viên: Sawada Takashi(Sở trưởng phòng y tế Minatomachi)

●Lần thứ hai(Thứ tư·ngày lễ) ngày 21 tháng 3 năm 2018
Tại Kanagawa kenmin senta Lầu 15 Phòng học chung

10:00 đến 12:00 Tóm lược về chế độ y khoa Nhật bản, hổ trợ cho mọi người.
Giáo viên: Tsuruda Mitsuko(Nhân viên xã hội của Bệnh viên Kamakura rihabiritation Sei terejia)
13:00 đến 15:00 diễn giải thực hành thông dịch(đóng kịch)
Giáo viên: Iwamoto yoko(Thông dịch y khoa MIC Kanagawa)

< Phương pháp Tuyễn mộ >

Xin vui lòng ghi tên họ và số điện thoại của bạn qua email hoặc fax, và nộp đơn cho văn phòng MIC Kanagawa. Chủ đề ghi là “ Lớp đào tạo thông dịch Y khoa tiếng Việt “.

< Hạn chót nộp đơn >

(Thứ tư) ngày 7 tháng 3 năm 2018

Đơn xin·hỏi: Văn phòng MIC Kanagawa
Số điện thoại: 045-314-3368 Fax: 045-342-7918
Địa chỉ email: mickanagawa★network.email.ne.jp
★→@
그 외의 추천 정보 news
2020/08/07 일본어 일본어 학습 상담을 개시했습니다
2020/07/03 일본어 “건강”을 테마로 한 일본어 학습 동영상(전 3회)를 작성했습니다
2020/07/03 다문화 공생 가나가와현내 재적 유학생을 대상으로 “신형 코로나 바이러스 감염증(COVID-19)의 영향에 관한 조사”를 실시하고 있습니다.
2020/06/18 국제·NGO 가나가와 민간 협력 기금 신형 코로나 바이러스 대책 긴급 지원 사업을 모집합니다.
2020/06/05 학술 문화 교류 【전문 공개!】제8차 가나가와 원탁 회의의 보고서를 업했습니다!
2020/06/05 공통 정보 2019년도 제35회 국제연합대학 글로벌·세미나 보고서를 게재했습니다!
2020/05/28 공통 정보 《국제·NGO》 가나가와 민간 협력 기금 조성금 신청 모집중 마감 연장:2020년 6월 30일(화)”
2020/05/08 공통 정보 신형 코로나 바이러스(COVID-19)에 대해서 가나가와현 지사로부터의 부탁이 발표되었습니다
2020/05/01 다언어 지원 센터 2020년 5월 4일(월), 5일(화), 6일(수)도 쉬운 일본어로 문의를 접수합니다
2020/04/24 일본어 “가나가와의 지역 일본어 교육의 시책의 방향성”이 책정되었습니다.
2020/04/09 다언어 지원 센터 “다언어 지원 센터 가나가와”로부터의 부탁
2020/04/09 공통 정보 본부 사무소(쇼난 국제촌 학술 연구 센터)를 한때 폐쇄합니다(4/9~)
2020/04/08 공통 정보 긴급사태 선언에 관련된 가나가와현으로부터의 알림이 발표되었습니다
2020/04/05 공통 정보 무카이야마 소아과 의원 님으로부터 기부를 받았습니다.지원 감사합니다.
2020/04/05 다문화 공생 다언어 메일 INFO KANAGAWA에 네팔어 전송이 시작되었습니다!
2020/04/01 공통 정보 전무이사 교대의 알림
2020/04/01 인재육성 대학으로부터의 시찰이나 강사 파견을 모집합니다.
2020/03/30 국제·NGO 가나가와 민간 협력 기금 조성금 신청의 안내(2020년도 개정판)를 업했습니다.
2020/03/17 다문화 공생 2020년도의 외국인 주민 육아 지원 모델 사업 모집중(대상:가나가와현내 마감:2020년 4월 24일(금) 마감 재 연장:2020년 6월 30일(화)
2020/03/05 인재육성 카나가와현내의 고등학교 등의 국제 교육을 서포트합니다. ~기획 상담·강사 파견의 실시 교를 모집~
PAGETOP
Copyright © Kanagawa International Foundation. All rights reserved.