> 가나가와 다언어 생활 가이드-베트남 말
 • 가나가와 다언어 생활 가이드
 • 일본어
 • 중국어
 • 한국·조선어
 • 영어
 • 타갈로그어
 • 베트남어
 • 포르투갈어
 • 스페인어
 • 네팔어
 • 태국어
 • 인도네시아어
 • 캄보디아어
 • 라오스어
Bản hướng dẫn đa ngôn ngữ kanagawa.
【Thông tin sinh hoạt】생활 정보 일반

1. Những thông tin hữu ích dành cho người nước ngoài đang sinh sống tại tỉnh Kanagawa “가나가와로 생활하는 외국인 주민을 위한 도움이 되어 정보”(Quĩ giao lưu quốc tế Kanagawa(KIF))
“Quĩ giao lưu quốc tế Kanagawa” là nơi cung cấp những thông tin cần thiết cho người nước ngoài đang sinh sống tại tỉnh Kanagawa bằng cách trao đổi tại văn phòng, qua trang homepage, và qua các sổ tay hướng dẫn.
Chúng tôi mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích được cho các bạn.
[HP] http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2017/04/web_viet.pdf(열람용),
http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2017/04/web_vietM.pdf(인쇄용)

2. Phục vụ gởI thông tin bẳng mail đa ngôn ngữ INFO KANAGAWA(Tài đoàn giao lưu quốc tế KANAGAWA(KIF))
[HP] http://www.kifjp.org/infokanagawa 

3. Living Information in Foreign Language(bản tiếng Việt)(생활 정보)
Tổ chức dành cho cư dân ngoại quốc trong tỉnh(Ban Quốc tế tỉnh KANAGAWA)
mạng lưới thông tin đa ngôn ngữ có ích trong cuộc sống.
https://www.pref.kanagawa.jp/menu/1/1/10/index.html

4. Thông dịch(Ban quốc tế tỉnh KANAGAWA, MIC KANAGAWA)(일반 통역)
Chúng tôi có thông dịch phục vụ những việc công như nói chuyện với giáo viên tại trường, đến bàn thảo với những đoàn thể tự trị… Trên nguyên tắc tiền thông dịch một lần là 3300 yen.
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/mlt/f470035/

【Thiên tai】긴급·재해시

1.Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng khi thiên tai? “재해에의 대비는 괜찮아?”(Tài đoàn giao lưu quốc tế Kanagawa(KIF))
[HP] http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2014/03/A4_Web_viet.pdf

2.Quyển vở tiện dùng khi xảy ra thiên tai “재해의 때의 편리 노트”(Tài đoàn giao lưu quốc tế Kanagawa(KIF))
[HP] http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2015/02/viet_2015.pdf(열람용),
http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2015/02/viet_A4_2015.pdf(인쇄용)

3.Cách sử dụng “Quyển vở tiện dùng khi xảy ra thiên tai” “재해의 때의 편리 노트”의 사용법(Tài đoàn giao lưu quốc tế Kanagawa(KIF))
[HP] http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2015/02/viet_howto.pdf

【Y liệu】의료

1. Phiếu chẩn bệnh đa ngôn ngữ “다언어 의료 문진표”(Hội giao lưu quốc tế HATI KONANDAI, Tài đoàn giao lưu quốc tế KANAGAWA)
[HP] http://www.kifjp.org/medical
Đây là phiếu chẩn bệnh dùng để ghi rõ bệnh tật hoặc thương tích cho bác sĩ biết dành cho những người không rành về tiếng Nhật. Quí vị có thể in ra từ home page này. Đến nay đã chuyển dịch ra 18 ngôn ngữ(tất cả đều có kèm theo bản gốc tiếng Nhật).

2. Thông dịch y tế(MIC KANAGAWA ở tại các địa phương trong tỉnh KANAGAWA)(의료 통역)
[HP] https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/mlt/f470035/
Chúng tôi có thông dịch để dịch thuật cho quí vị khi đi khám bệnh tại các bệnh viện tham gia hiệp định này. Tùy theo bệnh viện mà cách khám bệnh cũng như chi phí có khác nhau. Nếu muốn nhờ thông dịch quí vị hãy liên hệ trực tiếp đến quày bàn thảo tại bệnh viện.

●Trang web hỗ trợ nuôi dạy con dành cho cư dân người nước ngoài 외국인 주민을 위한 육아 지원 사이트(Tài đoàn giao lưu quốc tế Kanagawa(KIF))
[HP]http://www.kifjp.org/child/

【Giáo dục】교육

1.Bản đồ các lớp học Nhật ngữ KANAGAWA 가나가와 일본어 학습 맵(Tài đoàn giao lưu quốc tế KANAGAWA(KIF))
[HP] http://www.kifjp.org/classroom

【Lao động】노동

1. Tư vấn lao động bằng tiếng Việt Nam 가나가와 노동 센터(가나가와현) trung tâm lao động Kanagawa
【Yokohama】Yokohama shi Naka ku Kotobuki chou 1-4 Kanagawa roudou plaza 2F [TEL] 045-633-2030

2. Đường dây tư vấn dành cho người lao động nước ngoài 외국인 노동자용 상담 다이얼(후생노동성)(Ministry of Health, Labour and Welfare)
[TEL] 0570-001706

【Tư vấn sinh hoạt】생활 전반 상담

1. Quày bàn thảo dành cho cư dân ngoại quốc(외국 적 주민 상담 창구)
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/k2w/cnt/f11914/index.html

2.CCW(Trung tâm tư vấn cho phụ nữ)
[HP] http://ccwjp.net/

【Nhà ở】거주지

1. Hướng dẫn về nhà ở cho ngườI ngoại quốc(Trung tâm tư vấn nhà ở cho người ngoại quốc KANAGAWA)(생활에 관한 정보)
[HP] http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4248/p11909.html#2
Giải thích rõ ràng dể hiểu về những nguyên tắc khi sống trong nhà Nhật.

2. Trung tâm tư vấn nhà ở cho ngườI ngoại quốc KANAGAWA(거주지에 관한 상담)
Điện thoại: 045-228-1752 [HP] http://www.sumasen.com
Tư vấn tìm nhà ở cho người không rành tiếng Nhật. Ngoài ra cũng tư vấn để giải quyết những rắc rối liên quan đến nhà ở tại Nhật.