Home > 지원 정보 일람
지원 정보 일람
2020/03/18
IndonesiaApakah persiapan Anda terhadap bencana sudah cukup baik? (Daftar Pengecekan Kesiapsiagaan Bencana)
2020/03/18
Taiคุณเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติแล้วหรือยัง?(ตารางรายการสำหรับเช็คเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ)
2020/03/18
Nepalदैवी प्रकोप आउँदा, आवश्यक्ताको तयारी भयो त?
2020/03/18
Espanol“¿Tiene listos los preparativos para en caso de desastres?”(Preparación para prevención de desastres: Lista para chequear)
2020/03/18
PortuguesEstá prevenido contra os Desastres Naturais?(Lista para checagem. Preparar-se em caso de ocorrência de desastres.)
2020/03/18
Tiếng ViệtBạn đã chuẩn bị sẵn sàng khi thiên tai?(Danh sách đồ dùng chuẩn bị khi gặp thiên tai)
2020/03/18
Tagalog“Handa na ba kayo sa kalamidad?”(Mga ihahanda sa Kalamidad Checklist)
2020/03/18
English“Are you prepared for disasters?”(Preparation for disaster Check list)
2020/03/18
Korea방재에 관한 다국어 정보 “재해에 충분히 대비하셨나요?”(재해 대비 준비물 체크리스트)
2020/03/18
중국어방 灾 다语种신식“면 对灾 해 您 주 호준备 료 吗?”(준备灾 해 检查单)
2020/03/11
일본어방재 계발 자료 “재해에의 갖추어 괜찮아?”새롭게 6 언어할 수 있었습니다.(한국·조선어, 네팔어, 태국어, 인도네시아어, 캄보디아어, 라오스어)
2019/11/12
IndonesiaInformasi Bencana di Provinsi Kanagawa
2019/11/12
Taiข้อมูลภัยพิบัติจังหวัดคานากาวะ
2019/10/15
Korea태풍19호(하기비스·HAGIBIS) 에대해, 카와가와형의 재해정포를 공개합니다
2019/10/15
Nepalตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติพายุใต้ฝุ่นหมายเลข 19 ของจังหวัดคานากาวะได้ที่ ฮะกิบิส(HAGIBIS)
2019/10/15
Tiếng ViệtThông báo thông tin thiên tai của tỉnh Kanagawa liên quan về cơn bão số 19(Cơn bão HAGIBIS)
2019/10/15
TagalogIpapaalam namin sa iyon ang Impormasyong pang sakuna ng Kanagawa Prefecture tungkol sa Bagyo No. 19 (HAGIBIS)
2019/10/13
PortuguesInformações ligadas as desastres de Província de Kanagawa
2019/10/13
EspanolInformaciones sobre desastres del estado de Kanagawa
2019/10/13
EnglishDisaster related information of Kanagawa Prefecture
신청하는/등록
E-mail
말 Language 쉬운 니혼고
중국어
Español
Português
Tagalog
English
Tiếng Việt
नेपाल
INFO KANAGAWA
를 안 계기
가족·친구의 소개 from family, friends
웹 사이트 website
포스터·광고지 poster, flyer
PAGETOP